Контакт-центр (057) 76 62 104, (067) 01 13 104
 
Контакт-центр (057) 76 62 104, (067) 01 13 104

Інформація для клієнтів

01.12.2019 / 10:24

Звернення громадян

АТ «Харківгаз» - це велика енергетична компанія, яка обслуговує понад 3,5 тисяч юридичних та 450 тисяч фізичних споживачів. Тому робота підприємства передусім спрямована на підвищення якості надання послуг. І нам важлива Ваша думка щодо діяльності нашого підприємства.

Порядок подання, розгляду та відповіді на пропозиції, заяви чи скарги (надалі звернення) регламентується законом України «Про звернення громадян».

Вимоги до звернень:

  •   У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання,зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Анонімні листи, відповідно до закону України «Про звернення громадян», не розглядаються.
  •   Звернення  повинно  бути  підписано  заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.

Поштова адреса АТ "Харківгаз": 61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, 1.

 Процедура досудового врегулювання спорів

У разі виникнення спору з будь-яких питань, які виникають у зв’язку з розподілом природного газу: незгоди з обліковими даними щодо обсягів спожитого газу, незгоди з діями працівників АТ «Харківгаз» щодо встановлення лічильників, проведення звіряння показань, обслуговування, повірки, ремонту газового обладнання, видачі технічних умов, інших питань, пов’язаних з наданням послуг приєднання чи іншої діяльності АТ «Харківгаз», Ви можете звернутись до контакт-центру товариства за телефоном: (057) 766 21 04, (067) 01 13 104. 

У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або Вашого небажання вести переговори усним шляхом, звертайтесь до АТ «Харківгаз» із заявою (претензією). В заяві (для пришвидшення її розгляду) слід зазначити:

  • прізвище, ім’я, по-батькові замовника, назву заявника - юридичної особи;
  • ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
  • ЕІС-код;
  • поштова адреса;
  • виклад питання, яке викликає спір;
  • суть прохання, очікуваного наслідку звернення.

Претензії розглядаються якнайшвидше, але не пізніше 1 місяця з дня її надходження. Про наслідки її розгляду Вам буде повідомлено до закінчення зазначеного строку на зазначені в претензії реквізити.

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Вашу претензію слід оформлювати відповідно до вимог статті 6 Господарсько-процесуального кодексу України, а саме: у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ПАТ «Харківгаз» рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Претензії юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців розглядаються протягом 10 днів з  дня її одержання. Про наслідки її розгляду Вам буде повідомлено на зазначені Вами у претензії реквізити.

У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку, Ви можете звернутись до територіального підрозділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у  Харківській області: адреса Харків, вул. Плеханівська, 126/1, 2 поверх, к. 4, телефон (057) 705-00-90, E-mail: energo.kh@newline.net.ua; до НКРЕКП: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; E-mail:  box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua/, або до суду.

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

До уваги споживачів! Чинне процесуальне законодавство, яке врегульовує порядок судового вирішення спорів не містить прямої норми щодо відмови у прийнятті позовної заяви у разі недодержання досудового порядку вирішення спорів. Однак, в позовній заяві слід зазначати які Ваші  права та законні інтереси було порушено, а за відсутності порушеного права – відсутній предмет спору і справа розгляду в судах не підлягає. Тому, для уникнення відмови у прийнятті позовної заяви з підстави, що справа не підлягає розгляду у відповідних судах, радимо Вам перед зверненням до суду обов’язково скористатись своїм правом вирішити спір безпосередньо з ПАТ «Харківгаз», в ході чого Ви зможете з’ясувати всю інформацію щодо наявності чи відсутності порушень Ваших прав та законних інтересів, що полегшить Ваше звернення до суду, якщо таке звернення буде визнане Вами за необхідне.

У разі виникнення спору з питань, які виникають у зв’язку з постачанням природного газу, зокрема незгоди з проведеними нарахуваннями за природний газ, проведення звіряння оплат за газ чи інших питань, Ви можете звернутись до постачальника газу.

Увага! На період дії карантину особистий прийом громадян тимчасово не проводиться.