Контакт-центр (057) 76 62 104, (067) 01 13 104
 
Контакт-центр (057) 76 62 104, (067) 01 13 104

Газове обладнання

26.04.2014 / 16:47

Повірка лічильника газу

Для точного обліку природного газу кожен лічильник підлягає повірці. Що таке повірка, хто її оплачує і в які терміни вона проводиться, Ви можете дізнатись у цьому розділі

Для чого проводиться повірка лічильника газу:

Повірка лічильників газу – це встановлення їхньої придатності відображати обсяги облікованого ними спожитого газу в межах допустимої похибки. Повірці підлягають всі лічильники, що перебувають в експлуатації у споживачів незалежно від форм власності та виду діяльності. Після її проведення споживачі можуть бути впевнені, що оплачують саме ту кількість газу, яку вони реально спожили.

Законом України №1314-VII від 05.06.2014 р. "Про метрологію та метрологічну діяльність" передбачено, що засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Періодична повірка:

Періодична повірка – встановлення придатності до застосування лічильників газу, які перебувають в експлуатації, через міжповірочний інтервал, який становить 5 або 8 років, залежно від типу лічильника та виробника і зазначені у паспорті Вашого приладу.

Позачергова повірка:

Позачергова повірка – встановлення придатності лічильників газу до застосування під час міжповірочного інтервалу. 

При необхідності переконатися в придатності лічильника до експлуатації, позачергова повірка може бути проведена як за бажанням споживача, так і з ініціативи газової компанії. При цьому всі витрати, пов'язані з комплексом робіт з повірки лічильника, покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення.

Хто оплачує повірку лічильника:

Періодична повірка лічильників, а також демонтаж, транспортування та монтаж, відповідно до п.4 ст.17 розділу IV Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" для фізичних осіб здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. 

Позачергова повірка лічильника газу на вимогу споживача та пов’язані з цим витрати (на демонтаж, транспортування та монтаж) оплачуються заявником. 

Позачергова повірка за ініціативою газової компанії виконується протягом одного місяця з моменту демонтажу лічильника безоплатно.